Choď na obsah Choď na menu

Ochrana stavieb pred účinkami bludných prúdov - korózne inžinierstvo​

Ochrana stavieb pred účinkami atmosférického prepätia

Inžinierska a projekčná činnosť, montáž a projektovanie elektrických zariadení

Činnosť revízneho technika pre vyhradené technické zariadenia elektrické, bez obmedzenia napätia a výbušné prostredia

Výkon činnosti stavbyvedúceho

Výkon činností stavebného dozoru

Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied